Back To Top

 • Καλωσορίσατε......

  Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε με βασικό στόχο την ενημέρωση για κάθε είδους δραστηριότητες και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας, αλλά και με φιλοδοξία να εξελιχθεί σ΄ένα forum ευρύτερης επικοινωνίας και προβληματισμού. Θέλουμε και επιδιώκουμε ένα σχολείο ανοιχτό στις προκλήσεις των καιρών, ένα σχολείο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ικανών να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική πραγματικότητα. Ελπίζουμε πως η παρουσία μας στο διαδίκτυο κατατείνει σ΄αυτό. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

 • Το Γυμνασιακό Παράρτημα της Εράτυρας...

  Με τη υπ. Αρίθμ. 71336/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575/τΒ΄/27-06-2011) υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το Γυμνάσιο Γαλατινής συγχωνεύεται με το Γυμνάσιο Εράτυρας. Από το σχολικό έτος 2011-12 το σχολείο λειτουργεί με την επωνυμία Γυμνάσιο Γαλατινής, έχει έδρα τη Γαλατινή, ενώ τα τμήματα της Εράτυρας παραμένουν στο κτήριο του πρώην Γυμνασίου Εράτυρας, λειτουργώντας ως παράρτημα του Γυμνασίου..

 • Η βιβλιοθήκη ...

  κόσμημα του σχολείου μας!!!

 • Το σχολείο μας...

  με τους μαθητές μας!!!

 • Κλαδαριές στην Εράτυρα...

  με τους μαθητές μας!!!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

η μόρφωση είναι δύναμη...!

Δικαιολόγηση απουσιών - Χαρακτηρισμός φοίτηης

 Ευθύνες γονέων και κηδεμόνων

α) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

β) Όταν ο μαθητής-μαθήτρια απουσιάζει για λόγους υγείας περισσότερο από δύο (2) ημέρες ο κηδεμόνας του είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Σχολιατρικής Υπηρεσίας ή ιδιώτη ιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την προθεσμία αυτή δεν γίνεται δεκτό κανένα δικαιολογητικό.

γ) Για δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (2) ημερών λόγω ασθένειας ή για άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ο κηδεμόνας οφείλει να συμπληρώσει στο σχολείο ενυπόγραφα σημείωμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών για όλο το χρόνο αθροιστικά.

δ) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο κηδεμόνας δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών να τα δεχθεί ή να τα απορρίψει, όταν γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

ε) Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες που γίνονται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου μεμονωμένες ή συνεχείς (πρώτη ώρα, ενδιάμεσες ώρες ή τελευταία ώρα).

Επίσης δεν θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες που οφείλονται σε αποχή, κατάληψη ή οιαδήποτε αυθαίρετη απομάκρυνση μαθητών από το σχολείο.

 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Η φοίτηση των μαθητών ανάλογα με τις απουσίες που σημείωσαν μέχρι 30 Μαΐου χαρακτηρίζεται ως εξής:

 

Ι. ΕΠΑΡΚΗΣ (οπότε ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ στις εξετάσεις ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ) όταν

σημείωσαν:

α) Από 1 μέχρι 64 απουσίες ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται.

 

β) Από 64 μέχρι 114 απουσίες, εφόσον είναι δικαιολογημένες οι πάνω από τις 64 (δηλαδή τις 50).

 

Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος διδασκόντων, με ειδική πράξη του, χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 115 μέχρι 164 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) Όλες οι απουσίες πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και

β) Η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν:

-          Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των τριών (3) τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 14,5 και

-          Η διαγωγή του ?Κοσμιοτάτη?

 

ΙΙ. ΕΛΛΙΠΗΣ (οπότε ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ σε ολική εξέταση το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ) όταν σημείωσαν 115-164 απουσίες με δικαιολογημένες τις πάνω από 64 αλλά δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

Κατ΄εξαίρεση ο Σύλλογος διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του, να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 164 μέχρι 214 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) Όλες οι απουσίες πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και

β) Η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν:

-    Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των τριών (3) τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 14,5 και

-       Η διαγωγή του ?Κοσμιοτάτη?

 

 

ΙΙΙ. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (οπότε ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ) όταν σημείωσαν πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

 

ΙV. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για μαθητές πρωταθλητές, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π. ισχύουν ειδικές διατάξεις.

 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ένας επισκέπτης και κανένα μέλος

Copyright © 2024 Γυμνάσιο Γαλατινής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.