Back To Top

 • Καλωσορίσατε......

  Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε με βασικό στόχο την ενημέρωση για κάθε είδους δραστηριότητες και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μας, αλλά και με φιλοδοξία να εξελιχθεί σ΄ένα forum ευρύτερης επικοινωνίας και προβληματισμού. Θέλουμε και επιδιώκουμε ένα σχολείο ανοιχτό στις προκλήσεις των καιρών, ένα σχολείο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ικανών να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική πραγματικότητα. Ελπίζουμε πως η παρουσία μας στο διαδίκτυο κατατείνει σ΄αυτό. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

 • Το Γυμνασιακό Παράρτημα της Εράτυρας...

  Με τη υπ. Αρίθμ. 71336/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575/τΒ΄/27-06-2011) υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το Γυμνάσιο Γαλατινής συγχωνεύεται με το Γυμνάσιο Εράτυρας. Από το σχολικό έτος 2011-12 το σχολείο λειτουργεί με την επωνυμία Γυμνάσιο Γαλατινής, έχει έδρα τη Γαλατινή, ενώ τα τμήματα της Εράτυρας παραμένουν στο κτήριο του πρώην Γυμνασίου Εράτυρας, λειτουργώντας ως παράρτημα του Γυμνασίου..

 • Η βιβλιοθήκη ...

  κόσμημα του σχολείου μας!!!

 • Το σχολείο μας...

  με τους μαθητές μας!!!

 • Κλαδαριές στην Εράτυρα...

  με τους μαθητές μας!!!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

η μόρφωση είναι δύναμη...!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για portfolio     Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το οραματιζόμενο νέο σχολείο (2010), ο φάκελος εργασιών μαθητή (ΦΕΜ-portfolios) κατέχει σημαντική θέση στις τεχνικές αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

 Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) αποτελεί συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο στόχο. Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε δεδομένο ή δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (μεμονωμένα ή συσχετιζόμενα). Η συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει το σκεπτικό που αναπτύσσει ο μαθητής καθώς καταβάλει προσπάθεια για να εκπονήσει τις εργασίες, που θα περιληφθούν στο ΦΕΜ, τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των έργων και την κριτική του κοινού που έχει κληθεί να μελετήσει και να αξιολογήσει το φάκελο εργασιών

 

PORTFOLIO Γαλατινής

Το σχολικό έτος 2011-12 ο νέος Διευθυντής του Γυμνασίου Γαλατινής κος Αλεξιάδης Σπυρίδων ανέλαβε την ευθύνη καινοτόμου δράσης σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης του PORTFOLIO στη διδακτική πρακτική του σχολείου.

Δείτε εδώ τη διαδικασία εισαγωγής της καινοτομίαςΑποτέλεσμα εικόνας για portfolio

 

Δείτε εδώ έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014, σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης της καινοτόμου δράσης.

Αποτέλεσμα εικόνας για portfolio

 Για την απόκτηση συνολικής εικόνας για το Portfolio  παρατίθενται σχετικά ελληνικά άρθρα:

Άρθρα

Σταματοπούλου, Ι. (1998). Portfolio ? βοηθώντας τους μαθητές μας στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Προσανατολισμός, 3.

Σταματοπούλου, Ι. (1998). Το Portfolio και η εφαρμογή του στο σχολείο. ΕΛΕΣΥΠ, 46-47.

Φωτιάδου, Τ. (2001). Το Portfolio ως μέσον ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών: Μια πρότασηΕπιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 5, 128-138.

Κουλουμπαρίτση, Α., & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος εργασιών του μαθητή (Portfolio): Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία, στο Π. Αγγελίδης και Γ. Μαυροειδής (επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθείτω, 2004.

Μοσκοφόγλου-Χιονίδου, Μ., Δουκάκης, Σ., & Μαντζανάρης, Κ. (2005). Αξιολόγηση με Φάκελο εργασιών (Portfolio και e-Portfolio). Η Μαθησιακή Αποτίμησή της, Παρουσίαση στο Συνέδριο Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου, 8-10 Απριλίου 2005, Πάτρα

Δουκάκης, Σ. (2006). Η συνεισφορά των φακέλων εργασιών (portfolios) και των e-portfolios στη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών στο Λύκειο, στο Β. Κατσαργύρης, Ε. Παναγιώτου, Α. Δέμης, Χ. Μηλιώνης, Ι. Ζάχος, Ι. Λυγάτσικας, & Ε. Καραγκούνη (Επιμ.) Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Λύκειο, (σ. 115-122), Βαρβάκειος Σχολή, Αθήνα.

Bιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Γκασούκα, Μ., Φώκιαλη, Π., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Βασιλειάδης, Α., Ευθυμίου, Η., Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., & Σιωμάδης, Β. (2007). Μελέτη με θέμα: «Τήρηση φακέλου εργασιών μαθητή ? αξιολόγηση». Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Τσακίρη, Δ., Καπετανίδου Μ., Τσατσαρώνη, Ά., Κούρου, Μ., Μαυρίκης, Γ., Δημόπουλος, Κ., Τζιμογιάννης, Α., Σιόρεντα, Α., Χατζηνικήτα, Β., & Αναγνωστοπούλου, Κ. (2007). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής ? Δημιουργικής Σκέψης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Αρβανίτης, Ν. (2007). Ο φάκελος υλικού (portfolio) ως μέσο εναλλακτικής και αυθεντικής παιδαγωγικής αξιολόγησης του μαθητήΕπιστημονικό Βήμα, 6.

Σοφός, Α., & Λιάπη, Β. (2007). Η Σημασία των Νέων Τεχνολογιών και της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης στη Δημιουργία Ενός Ψηφιακού Φακέλου Εργασιών του Μαθητή (E-Portfolio): Μια Νέα Πρόκληση4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2ου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 4-6 Μαΐου 2007, Σύρος.

Βαρσαμίδου, Α., & Ρές, Γ. (2007). Αυθεντική αξιολόγηση/ αξιολόγηση βάσει φακέλου: Μια δυναμική & ευέλικτη αξιολογική πρόταση στην υποχρεωτική εκπαίδευση2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση, 19-21 Οκτωβρίου 2007, Ιωάννινα.

Λουκέρης, Δ., Μαντάς, Π., & Μέλλα, Α. (2010). Το χαρτοφυλάκιο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή (portfolio) ως εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησής τουΜέντορας, 12, 77-86.

Κόνσολας, Μ.Ν. (2010). Η αξιολόγηση των νηπίων στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης: Μια προσέγγιση με βάση το φάκελο εργασιών του μαθητή (portfolio)10ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας, Θεσσαλονίκη 15 ? 17 Ιανουαρίου 2010 με θέμα:«Η αξιολόγηση και η έρευνα δράσης, σημαντικά εργαλεία για την ποιότητα και την ανανέωση των παιδαγωγικών πρακτικών».

Ρεκαλίδου, Γ., Ζάνταλη, Θ., & Σοφιανίδου, Μ. (2010). Η αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο. Πιλοτική εφαρμογή ενός Σχεδίου Αξιολόγησης και Αυτοαξιολόγησης με βάση τον Φάκελο ΕργασιώνΕπιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 16, 22-38.

Καπετανίδου, Μ. (2010). Το Portfolio Γλωσσικής Αγωγής, ως πρακτική αξιολόγησης του μαθητή στα εκπαιδευτικά προγράμματα γλωσσικής υποστήριξης και γραμματισμού αλλοδαπών μαθητώνΕφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 1.

Παπαθανασίου, Γ. Α., & Μανούσου, Ε. (2011). Ο Ψηφιακός Φάκελος Μαθητή (Ψ.Φ.Μ.) ως εργαλείο εφαρμογής συμπληρωματικής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης6th International Conference in Open & Distance Learning, November 2011, Loutraki, Greece.

Νικολού, Α., & Γεωργόπουλος, Α. (2012). Εγκατάσταση και Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου Mahara στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Στο Α. Λούβρης, Στ. Πανώργιος & Σπ. Φατούρος (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, με θέμα «Πληροφορική και νέο σχολείο», Πάτρα.

Κατσαρού, Ε. (2012). Ερευνητική εργασία και αξιολόγηση του μαθητή με τη χρήση του portofolio, Ημερίδα με θέμα «Ερευνητικές Εργασίες: Καλές πρακτικές προγραμματισμού και υλοποίησης«, 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012.

Τσούτσου, Δ., & Μπέρτσου, Σ. (2013). Πειραματική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (E-Portfolio) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ? Προκλήσεις και Προοπτικές», Θεσσαλονίκη.

 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες και κανένα μέλος

Copyright © 2024 Γυμνάσιο Γαλατινής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.